Židovský nový rok – Roš ha šana 5783

25.09.2022

Rok uplynul jako voda a Roš ha-šana 5783 je opět tady. Novým rokem nám začaly Vysoké svátky. Po Roš Ha-šana budeme zpytovat svědomí na Jom Kippur... Zatím se však radujme a oslavujme!

O tradicích a zvycích spojených s oslavou Roš ha-šana se můžete dozvědět více v našich starších příspěvcích na blogu NFDL - www.nfdl.cz/l/zidovsky-novy-rok-ros-ha-sana-5782.

Přejeme vám všem Šana tova u-metuka, tedy Dobrý a sladký rok.