PROGRAM

Po znovuotevření bude synagoga opět sloužit veřejnosti, budou zde výstavy, semináře, komentované prohlídky i koncerty.


Stálá výstava o dějinách Židů na Kutnohorsku

Kombinace výstavních panelů a 3D modelů židovských sakrálních či občanských staveb (např. Zelenkova vila či další synagogální budovy v okolí)

Obsah výstavy:

 • na 15 výstavních panelech se návštěvník seznámí s historií židovské komunity na Kutnohorska, jejími nejvýznamnějšími památkami, ať už v podobě hřbitovů, synagog či modliteben a také s osudy osobností, které z této komunity pocházely (architekt František Zelenka, průmyslník Emil Pick, letech RAF Ivo Engländer, sochař Aleš Veselý, překladatelka a zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Terezínské Iniciativy Dagmar Lieblová a mnozí další). Speciální část je věnována historii čáslavské synagogy a jejímu architektovi, Wilhelmu Stiassnymu.

Nepravidelné výstavy

 • Konají se ve vazbě na významná výročí spojená s dějinami Židů na Kutnohorsku, ale i v rámci ČR či středoevropského regionu (např. osobnosti - Aleš Veselý, František Zelenka, Ota Reiner, Wilhelm Stiassny, Wolf .A Meysl, Hugo Meisl, Bass)
 • Výstavy obrazů či fotografií umělců s vazbou na Čáslav a Kutnohorsko (např. Kamila Ženatá, Ota Reiner)


Lektorská dílna

vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost

 • workshopy na téma dějin Židů, holocaustu anebo židovských reálií

vzdělávací akce pro širokou veřejnost

 • interaktivní přednášky k výročím významných osobností židovské komunity

vzdělávací larp Jude raus pro školy i veřejnost

 • Speciální forma divadelních aktivit, založená na aktivní participaci účastníků - LARP = Life acting Role playing - představení Jude raus od Venduly Borůvkové, pojednávající o tématu holocaustu a možnostem potenciální pomoci jeho obětem

Koncerty

 • probíhají hlavním sále v přízemí budovy
 • konají by se buď ve vazbě na významná výročí (např. na památku deportací Židů z Kutnohorska), při příležitosti židovských svátků či v rámci probíhajících regionálních festivalůProhlídky synagogy

 • pravidelné prohlídky probíhají během hlavní sezóny v červenci a v srpnu
 • otevírací doba je od středy do neděle od 10 do 16 hodin
 • o víkendech se konají komentované prohlídky s průvodce
 • několikrát během hlavní sezóny probíhají večerní prohlídky
 • mimo hlavní sezónu je možná prohlídka synagogy po předchozí domluvě

Pravidelné akce pro veřejnost

 • Čistíme Stolpersteine na Kutnohorsku (27. leden)
 • Jom ha Šoa (duben, květen)
 • Koncert na připomínku deportací kutnohorských Židů (červen)
 • Den židovských památek (srpen)
 • Dny evropského kulturního dědictví (září)
 • Pronájem prostor synagogyNabízíme prostory nově rekonstruované (opravené) synagogy v Čáslavi k pronájmu na realizaci vašich kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, ať už pro širokou nebo uzavřenou společnost nebo zasedání vašich orgánů (valných hromad, správních rad apod.). Kapacita sálu je 80 míst k sezení, k dispozici je také šatna a wifi připojení.

Ceník:

  Pronájem hlavního sálu pro krátkodobou akci - 1500,- Kč/hodina
  Pronájem hlavního sálu pro konání výstav - 1500,- Kč/den
  Pronájem techniky pro ozvučení (?) - mikrofony, reprobedny (cena ?, za hodinu?, za akci?)