VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Již v minulosti jsme se podíleli na tvorbě a vydávání řady titulů věnovaných historii židovské komunity a Kutnohorsku a připomínce jejích osobností (Rozetřít věčnost na barvy - Obrázky ze života Židů na Kutnohorsku, Židé v Kutné Hoře, Zapomenutí sousedé - Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích, Židé na Kutnohorsku - Osídlení na Kutnohorském venkově, Citový průvodce Ota Reiner, Dějiny Židů v Kutné Hoře, Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu). V této činnosti bychom chtěli pokračovat, ať vydáním titulů vytvořených našimi spolupracovníky, tak i překlady knih navázaných na téma dějin Židů na Kutnohorsku.

Přepsali se a tak jsem tady - Příběh Dagmar Lieblové

Dagmar Lieblová, Marek Lauermann

2014

Dějiny Židů v Kutné Hoře

Marek Lauermann

2018

Rozetřít věčnost na barvy: obrázky ze života Židů na Kutnohorsku

Marek Lauermann, Vendula Borůvková

2009

Židé na Kutnohorsku: osídlení na kutnohorském venkově

Blanka Rozkošná, Marek Lauermann

2008