SYNAGOGA V ČÁSLAVI

Synagoga v Čáslavi je poslední stavbou svého druhu, která si zachovala původní architektonický ráz a je ve vlastnictví ŽO v Praze. Většina bývalých synagogálních objektů v regionu již byla zbořena, nenávratně přestavěna anebo je ve vlastnictví osob subjektů mimo dosah židovských organizací. Na Kutnohorsku přitom stále schází centrum připomínky historie a tradic židovské komunity. 

Právě k tomuto účelu chceme dokončit rekonstrukci čáslavské synagogy. Za tím účelem jsme přizvali ke spolupráci talentovaného a renomovaného architekta Tomáše Kodeta, který na základě dokumentace vytvořené Ing. architektem Janem Formanem připravil aktualizovaný plán rekonstrukčních prací. 

Ty by měly v letech 2020 až 2024 v několika etapách uzpůsobit její interiér a vybavit ji pro potřeby fungování společensko-kulturního centra, jehož hlavní náplní bude zajištění provozu synagogy jako veřejně přístupné památky, doplněné o výstavní a koncertní činnost, pořádání vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost a také vydavatelská činnost. 

Synagoga v Čáslavi bude sloužit jak připomínce židovské komunity na Kutnohorsku, tak se stane důležitým a vyhledávaným partnerem pro realizaci kulturních a vzdělávacích akcí v regionu. Celkové náklady na dokončení rekonstrukce dosáhnout 8 až 10 milionů Kč.

Rekonstrukce vyvrcholí na podzim roku 2021, kdy začne její poslední, dvouletá fáze. Během ní budou díky úsilí Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové provedeny stavební a restaurátorské práce, které nejpozději od roku 2023 umožní její fungování jak je popsáno výše.

Synagogu si můžete prohlédnout prostřednictvím videa výše. Najděte si chvíli a pokochejte se virtuální prohlídkou.