NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je připomínka osobností, památek a kultury židovské komunity jako součásti středoevropské kultury, ale také jako memento hrůz, kterým byli Židé v Evropě vystaveni. Proto navazujeme na úsilí dr. Dagmar Lieblové, která věnovala celý svůj život připomínce obětí a nápravě křivd holocaustu.