REKONSTRUKCE SYNAGOGY

 V několik fázích rekonstrukce proběhla oprava střechy a podkroví, bylo provedeno odvlhčení a izolace zdiva, vrátila se rozeta s Davidovou hvězdou (která nahradila po válce umístěnou mozaiku s městským znakem) a zejména proběhly restaurátorské práce na vstupním portálu, a především v interiéru. Byla očištěna a obnovena výmalba stropu a ženské galerie a především byla zcela provedena výmalba svatostánku Nad centrální maurský oblouk na vstupní steně se vrací desky Desatera, které doplňují nárožní věžičky.

Tyto fáze rekonstrukce dostaly budovu synagogy do stavu, ve kterém byla sanovaná a nehrozila ji degradace. Nicméně tento stav neumožňoval její pravidelné používání. Proto se Nadační fond dr. Dagmar Lieblové po domluvě s ŽO Praha rozhodl, že dokončí zbývající stavební a restaurátorské práce v hodnotě cca 10 milionů a od roku 2023 začne provozovat synagogu jako multifunkční kulturní centrum připomínky židovské kultury na Kutnohorsku. Tato fáze začala na podzim 2021.

Zásadní proměny dozná podlaha v hlavním (tzv. mužském) sále. Aby byl prostor synagogy připraven na celoroční užívání, byla v celém sále instalována vytápěná podlaha, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. Ten zajistí vytápění i v prvním patře, kde vznikají administrativní prostory a kde bude později umístěna pravidelná výstava o dějinách židovské komunity na Kutnohorsku.

Proběhlo napojení synagogy na sítě technické infrastruktury a v rámci celé budovy vznikla nová elektroinstalace a rozvody tepla. V přízemí byla vybudována sociální zařízení, která výrazně zvyšují komfort a také vytvářejí zázemí pro konání akcí s větším počtem návštěvníků (koncerty, přednášky či dalších společenské akce). Byla také položena nová dlažba v celém přízemí a instalovány nové vstupní dveře do hlavního sálu

Na počátku roku 2023 byly zahájeny restaurátorské práce na kazetovém stropě v hlavním sále a na ornamentální výmalbě nad ženskou galerií. Ta je unikátní tím, že sice byla v plánech architekta Wilhelma Stiassnyho, nebyla ale v rámci stavby realizována. Tímto krokem se tak synagoga dostala do stavu, který předčil stav po jejím dokončení v roce 1899.

V dalších fázích rekonstrukce přijde na řadu obnova dveří a oken, a restaurování vstupních dveří do synagogy. Obnovena bude fasáda budovy, dojde rovněž k úpravě a kultivaci okolí synagogy, vytvoření relaxační zóny v zadní části zahrady a otevření důstojného prostranství před synagogou.  

Restaurovaný kazetový strop a nová ornamentální výmalba nad ženskou galerií
Restaurovaný kazetový strop a nová ornamentální výmalba nad ženskou galerií