Co je u nás nového?

Foto: Tomáš Princ, NROS
Foto: Tomáš Princ, NROS

Naše aktivity v Synagoge v Čáslavi byly oceněny Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) Cenou Ladislava Čerycha za čin roku 2023! Ocenění si velmi vážíme a bereme je jako podporu pro naši další práci.

Líbí se vám, co děláme? Chtěli byste být součástí našich aktivit a vizí? Podpořte nás! Například prostřednictvím portálu Darujme.cz. Za každou podporu děkujeme!


Naše hlavní aktivity
 

Synagoga v Čáslavi

rekonstrukce a provozování synagogy v Čáslavi jako regionálního kulturního a společenského centra

Připomínka židovské kultury na Kutnohorsku

akce a projekty na připomínku židovské kultury

Vydavatelská činnost

vydávání literatury spojené s dějinami Židů na Kutnohorsku

Odkaz dr. Dagmar Lieblové

naplňování duchovního odkazu dr. Dagmar Lieblové

Naše poslání

Naším posláním je připomínka osobností, památek a kultury židovské komunity jako součásti středoevropské kultury, ale také jako memento hrůz, kterým byli Židé v Evropě vystaveni. Proto navazujeme na úsilí dr. Dagmar Lieblové, která věnovala celý svůj život připomínce obětí a nápravě křivd holocaustu.  

Příběh Dagmar Lieblové

Dagmar Lieblová se narodila 19. května 1929 v Kutné Hoře. Byla spoluzakladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy. Jako žena, která přežila Terezín a Osvětim, vyprávěla o hrůzách holokaustu na besedách v Česku i v dalších zemích. Její vzpomínky byly zpracovány Markem Lauermannem do knihy Přepsali se, tak jsem tady. Přeložila také řadu knih s různou tematikou.