Sváteční slovo předsedy správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové

16.12.2020
Martin Liebl
Martin Liebl
Dagmar Lieblová
Dagmar Lieblová
Zahájení sezóny 2020
Zahájení sezóny 2020
prvních sedm kamenů Stolpersteine v Čáslavi
prvních sedm kamenů Stolpersteine v Čáslavi
čáslavská synagoga
čáslavská synagoga


Sváteční čas, ať už chanuky, nebo blížících se Vánoc, nám dává příležitost k zamyšlení nad tím, co nám uplynulý občanský rok přinesl, co se nám podařilo, na co můžeme být hrdí a co můžeme vylepšit.

Na začátku roku 2020 nikdo z nás netušil, jak razantně a nečekaně zasáhne do našich životů. Nakolik se pro nás až donedávna běžné věci stanou vzácností, jak cenné pro nás bude každé osobní setkání.

A právě při vědomí toho, jak obtížný tenhle rok byl, cítím o to větší radost, když se ohlédnu zpátky. Vidím rok plný odhodlání našich spolupracovníků, plný přízně našich přátel a podporovatelů a také plný zájmu veřejnosti, kterému se náš Nadační fond dr. Dagmar Lieblové letos těšil.

Každá cesta začíná myšlenkou. Myšlenkou, která možná nemusí být velká, ale rozhodně musí být zajímavá a lákavá. Jsem rád, že jsem se za takovou myšlenkou vydal společně s Markem Lauermannem, se kterým jsme v roce 2019 založili náš nadační fond. Ten nese jméno mojí maminky, protože právě na její odkaz, spojený s připomínkou obětí holocaustu a nápravě jeho křivd, se snažíme navázat. Snažíme se také představit veřejnosti krásu a bohatost tradic židovské kultury.

Vlajkovou lodí našich letošních aktivit byl projekt Rok židovské kultury v Kutné Hoře a na Kutnohorsku. V jehož rámci jsme opět zpřístupnili a několika stovkám návštěvníků umožnili komentovanou prohlídku Synagogy v Čáslavi. Vytvořili a několikrát jsme realizovali průvodcovský program pro stopách a památkách židovské komunity v Kutné Hoře. Připravili jsme několik vzpomínkových pořadů na osobnosti židovské komunity a uctili oběti holocaustu koncertem na jejich památku. Nesmím zapomenout ani prvních sedm Stolpersteine, tedy kameny zmizelých, které jsme instalovali v Čáslavi.

Úspěchy a slova uznání, kterých se našim aktivitám dostává, jsou pro nás závazkem i povzbuzením do budoucna. U většiny našich aktivit jsme založili určitou tradici, ve které chceme a budeme pokračovat. Hlavní výzvou se pro nás v následujícím období stane dokončení rekonstrukce synagogy v Čáslavi tak, aby se do dvou let mohla stát centrem připomínky tradic a kultury židovské komunity na Kutnohorsku. Lze si jen obtížně představit vhodnější místo, které by k tomuto účelu mohlo sloužit, než právě tato jedinečná stavba ve stylu maurské secese od světoznámého architekta Wilhelma Stiassnyho.

Již letošní rok ukázal, jakým je čáslavská synagoga magickým místem, které láká k setkání a rozjímání. Má úžasné genius loci, které návštěvníka prostoupí a naplní. Zároveň se v osudech této stavby zračí dějiny židovského národa ve 20. století. Když si v těchto dnech připomínáme chanuku, svátek světel, který je spojený se zázrakem znovuvysvěcení jeruzalémského chrámu poté, co byl osvobozen a vrácen svému účelu, vidím v tomto přes 2100 let starém příběhu určitou metaforu toho, o co se s kolegy z Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové snažíme nyní. Vrátit této památce její lesk a židovské kultuře na Kutnohorsku důstojné místo pro obrodu. Nemohlo by se nám to podařit bez stále se rozšiřující sítě spolupracujících organizací, dobrovolníků a podporovatelů, ať už z řad politiků, zástupců diplomatického sboru anebo běžných občanů.

Chtěl bych vám všem, kteří se na činnosti Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové podílíte nebo nás podporujete a zajímáte se o ni, za vaše úsilí moc poděkovat. Přeji vám krásné a šťastné svátky, ať už je slavíte v jakékoli podobě. A přeji nám všem, ať nám nadcházející rok 2021 přinese co nejvíce radostných setkání.

Srdečně zdravím!

Martin Liebl, předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové