Roš ha-šana 5784

15.09.2023

Uplynul rok a je tady Roš ha-šana 5784. Přestože to Tóra nikde výslovně nezmiňuje, tradice uvádí první den měsíce tišri jako datum stvoření člověka, jako vrchol sedmidenního tvůrčího procesu. Proto je Roš ha-šana dobou výročního účtování všeho stvořeného, dnem soudu.

Novým rokem začaly Vysoké svátky. Po Roš Ha-šana budeme zpytovat svědomí na Jom Kippur... Zatím se však radujme a oslavujme!

O tradicích a zvycích spojených s oslavou Roš ha-šana se můžete dozvědět více v našich starších příspěvcích na tomto blogu, například zde.

Přejeme vám všem "Šana tova u-metuka," tedy "Dobrý a sladký rok!"