Purimová slavnost v čáslavské synagoze

19.02.2024

Nadační fond dr. Dagmar Lieblové pořádá dne 17. března od 15 do 18 hodin v synagoze v Čáslavi Purimovou slavnost, připomínající Purim, nejveselejší židovský svátek. Jedná se o prvín z akcí letošní programové sezony, které se konají v rámci projektu Rok 2024 se židovskou kulturou.

Na programu budou výtvarné dílny pro děti, ochutnávka typických pokrmů židovské kuchyně a také koncert skvělého brněnského klezmerového souboru Ha Chucpa, který je domácí špičkou klezmer hudby.Začátek koncertu je naplánován na 17. hodinu. V průběhu odpoledne bude také možnost prohlédnout si čáslavskou synagogu a se zástupci nadačního fondu probrat plány, které s obnovou této krásné architektonické památky máme v letošním roce.

Purim je svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana. Ten je chtěl 13. adaru 3405 (tj. podle tradice roku 355 př. křesťanským letopočtem) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, což se mu ale nepodařilo. Příběh je zaznamenán v knize Ester, královny, která Hamanovy zlé záměry překazila. Purim je stručně řečeno svátkem nespoutaného a upřímného veselí, svátkem posilujícím naději ve vítězství slabých a bezúhonných nad úklady mocných a pyšných.

Děti, ale i dospělí, se oblékají do kostýmů a nasazují si často bizarní masky. Nikdo při zmínce Hamanova jména nezapomene zadupat nohama nebo zabouchat rukou do stolu, aby "vymazal hříšníkovo jméno", děti točí řehtačkami (hebrejsky: ra'ašanim).

Mezi další purimové zvyky patří pečení a pojídání Hamanových uší (hebrejsky "oznej Hamán", jidiš "Hamantašen") trojhranných koláčků s povidlovou, makovou nebo datlovou náplní.

Purimová slavnost je přístupná široké veřejnosti, vstupné je dobrovolné.

Akci organizuje Nadační fond dr. Dagmar Lieblové za finančního přispění Města Kutná Horta a Města Čáslav.

Těšíme se na vás!