Procházky po stopách židovské komunity v Kutné Hoře v sezóně 2022

30.06.2022

Komentované procházky po stopách a památkách židovské komunity v Kutné Hoře se budou v letošním roce konat v následujících termínech: 6., 8. a 31. července a 8., 9., 21. a 25. srpna vždy od 15 a od 17 hodin.

Během komentovaných procházek, které trvají 1 až 1,5 hodiny, se návštěvníci na místě seznámí mimo jiné s historií dvou bývalých kutnohorských synagog a prohlédnou si pamětní desku na rodném domě básníka Jiřího Ortena. Navštíví i místo položení prvních kutnohorských Stolpersteine na památku manželů Votických a také místa spojená s významnými židovskými podnikateli a obchodníky (Reinigerovi, Bass, Blattner aj.)

Zahájení a zakončení procházky je vždy v prostoru před vstupem do Vlašského dvora.