Proběhl koncert k připomínce a uctění kutnohorských obětí holocaustu

17.06.2020

Dne 14. června 2020 jsme uspořádali v refektáři GASKu v Kutné Hoře koncert k připomínce obětí holocaustu z Kutné Hory. V podání skvělého smyčcového kvarteta Fama Q zazněla díla terezínských autorů Gideona Kleina a Hanse Krásy, ale také Josefa Suka i současného autora Daniela Chudovského, který byl na koncertě dokonce osobně přítomen. Koncert se uskutečnil pod záštitou Josefa Viktory, starosty Kutné Hory a za účasti J.E. Christopha Isranga, Velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze, místních zastupitelů a řady dalších vzácných hostů.

V těchto dnech je tomu totiž 78 let, kdy byla více než stovkou židovských obyvatel Kutné Hory násilně vyrvána z tohoto města a deportována do Terezína a do dalších koncentračních táborů. Ve dvou transportech AAb a AAd zmizela během pár dnů téměř celá židovská komunita nejen z Kutné Hory, ale i z jejího okolí. Někteří z nich se na pár smutných měsíců stali obyvateli Terezína.

Většina z nich však byla v Terezíně po hodinách čekaní vehnána do dalšího transportu, který 12. 6. 1942 dorazil do Trawniků. Místa, o kterém nikdo z nich neměl ani tušeni. Bezvýznamné místo kdesi na Ukrajině, kde se nacházel výcvikový tábor dozorců SS pro vyhlazovací tábory. Kutnohorští Židé zde byli postupně vražděni hned po příjezdu. 14. června roku 1942 už nikdo z nich nežil.

Nacistická mašinérie holocaustu ve své krutosti jen málokdy chybovala. Její tragický účet představuje 6 milionů zmařených lidských životů židovských spoluobčanů. Přesto se nacistům nepodařilo Židy vyhladit. Někdy je zachránila téměř nepravděpodobná náhoda. Jedna z nich zachránila život dr. Dagmar Lieblové. Někdo při registraci přepsal její datum narození. Díky tomu byla považovana za starší 15 let a byla vybrána do transportu na odklízení trosek Hamburku. Někdo udělal banální chybu. Přepsal jedno číslo. Číslo, které zachránilo život.

Realizací koncertu navázal náš Nadační fond nejen na celoživotní úsilí dr. Dagmar Lieblové, ale i všech dalších přeživších, kteří brali jako své poslání připomínku svých blízkých, zavražděných během holocaustu - rodičů, prarodičů, sourozenců, kamarádů, přátel.

O tom, že jejich úsilí mělo smysl, svědčí mimo jiné i to, s jakým ohlasem se koncert k uctění jejich památky setkal. Navzdory doznívajícím omezením v důsledku koronavirové pandemie na koncert dorazilo více než 40 návštěvníků. S velkým ohlasem se setkal i on-line přenos, který prozatím zhlédlo přes 400 diváků. Všichni tito lidé věnovali svůj čas připomínce kutnohorských Židů. Ukázali, že jim památka kutnohorských Židů není lhostejná. Je to pro nás velkým povzbuzením v úsilí o připomínku kutnohorské židovské komunity.