Přejeme vám hezkou Chanuku

10.12.2020

Dnes je předvečer Chanuky, jednoho z nejkrásnějších svátků židovského roku, známého také jako Svátek světel, který připomíná opětovné vysvěcení jeruzalémského chrámu v době povstání Makabejských před více než 2100 lety.

Chanuka, vychází z hebrejského slova pro "vysvěcení" nebo "zasvěcení" a připomíná opětovné vysvěcení druhého Chrámu poté, co byl Jeruzalém v roce 165 př. n. l. po povstání Makabejských osvobozen od krutých řeckých a syrských vetřelců. Připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého jeruzalémského Chrámu. Podle Talmudu našli Židé po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu s čistým olivovým olejem, která stačila pro chrámovou menoru na jeden den. Zázrakem však olej hořel po osm dní, což stačilo, aby byl vylisován, připraven a posvěcen nový olej. Na paměť tohoto zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.

Na paměť této legendární události zapalují Židé už po staletí na zvláštním osmiramenném svícnu ,nazývaném chanukija, každý večer po setmění vždy o jedno světlo navíc, takže poslední, osmý den svátku všechna září v plné kráse.

Na svícnu je tradičně ještě devátá svíce zvaná šamaš‎‎ ("sluha"), která je rovněž každý večer zapalována, ale je umístěna na zvláštním místě. Obvykle slouží k zapalování ostatních svící a přidává "nezasvěcené" světlo ke světlu chanukových svící, které je zakázáno využívat pro jiné účely, než je oslavování a předávání příběhu Chanuky. Význam chanukových světel spočívá v tom, že kolemjdoucí mohou vidět chanuková světla a připomenout si tak zázrak tohoto svátku. Z toho důvodu se chanukije umísťují na dobře viditelné místo, zpravidla k hlavnímu oknu nebo poblíž dveří vedoucích do ulice.

Kromě již uvedeného zapalování chanukie se osm dní svátku světel pojí se hrou drejdl (dreidlach v jazyce jidiš, což znamená káča), na kterém jsou napsána čtyři hebrejská písmenka - nun, gimel, hej, šin - znamenající větu: "nés gádól hájá šám" ("Stal se tam velký zázrak").

Při svátku Chanuka je zvykem jíst jídla připravovaná na oleji (zejména olivovém), čímž se připomíná zázrak s olejem v Chrámu. Proto má Chanuka i svá typická jídla - sufganiot (koblihy) a levivot (latkes v jidiš, bramboráky).

Přestože je Chanuka tradičně označována jako menší židovský historický svátek, stala se symbolem židovské identity srovnatelným se svátkem Pesach. Chanuka je symbolickou oslavou světla a svobody - národního osvobození a náboženské svobody.

Ať už příběh Chanuky vnímáme jakkoli, zůstává vždy nádhernou příležitostí k reflexi a přemýšlení o tom, co nám život přináší. Je připomínkou toho, že přestože se život pohybuje v cyklech, opakuje se a mění, a tak vše stvořené má svůj jediný počátek a věčný zdroj. 

Proto vám všem přejeme: Chanuka sameach! Hezkou Chanuku!