Pozvánka na online akci Svět čte příběh kutnohorských Židů - 19. 5. od 18:00

06.05.2020

Stejně jako v loňském roce bychom vás chtěli opět pozvat k připomínce narození dr. Dagmar Lieblové, která se uskuteční 19. května 2020 od 18 hodin oline na platformě ZOOM.
(odkaz bude sdílen v této události)
Vlastním obsahem akce je čtení ukázek z knih, které mají vazbu na kutnohorskou židovskou komunitu, ze které pocházela a k jejímuž odkazu se vždy hrdě hlásila Dagmar Lieblová.
Proto jednotliví účastníci budou číst ukázky nejen z knihy vzpomínek dr. Lieblové Přepsali se, tak jsem tady, ale také z knih Josefa Bondyho Opuštěná panenka a Terezínské requiem či Citového průvodce po Kutné Hoře od Oty Reinera.
Každý účastník přečte v rámci 1 - 2 minutového vystoupení jím vybranou pasáž z knihy. Tím vytvoříme síť lidí, kteří si společně připomenou jak osobnost dr. Lieblové a její odkaz, tak i další významné osobnosti kutnohorské židovské komunity.

Akce se koná v rámci "Roku židovské kultury na Kutnohorsku" za podpory Města Kutná Hora, Středočeského kraje a Nadace Židovské obce Praha.

Pokud se chcete této netradiční vzpomínkové akce aktivně účastnit, tak stačí, abyste vyplnili tento dotazník - https://bit.ly/nfdl_svet_cte.
Následně vás budeme informovat o potvrzení vaší účasti a postupu přihlášení.

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi.
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové