Oslava svátku Šavuot v Synagoze v Čáslavi

19.05.2023

Nadační fond dr. Dagmar Lieblové pořádá v neděli 28. května od 15 do 18 hodin v Synagoze v Čáslavi a jejím nejbližším okolí slavnost Šavuot, konanou u příležitosti jednoho z nejvýznamnějších židovských svátků. Šavuot připomíná den, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi Tóru na hoře Sinaj. Jedná se o další z akcí, které Nadační fond dr. Dagmar Lieblové letos organizuje na Kutnohorsku v rámci projektu Rok 2023 se židovskou kulturou.

Na programu Slavnosti Šavuot budou výtvarné dílny a ochutnávka typických pokrmů židovské kuchyně. Dozvíte se, proč se během svátku zdobí synagogy zelenými ratolestmi, a která tradiční jídla se v současné době na svátek Šavuot připravují. Čeká na vás příběh Rút, který se vztahuje k svátku Šavuot, květinová dílna, ochutnávka tradičních jídel a kvíz vztahující se k tomuto svátku, který bude odměněn sladkou odměnou.

Hebrejské slovo Šavuot doslova znamená "týdny", protože svátky Šavuot a Pesach, oddělené obdobím sedmi týdnů, spolu vnitřně hluboce souvisejí. Svátek Pesach, připomínající osvobození z egyptského otroctví, je svátkem svobody fyzické. Lidská svoboda je však úplná jen tehdy, je-li i svobodou ducha. Tu v židovské tradici přináší po sedmitýdenním putování z Egypta darování Tóry - Božího učení - na hoře Sinaj. Slovo Tóra znamená "návod", "pokyn", "nauka" a jako Boží slovo představuje věroučný základ judaismu.

Šavuot představuje slavnost sklizně, kdy se do zeleně nazdobené synagogy přinášely obětiny prvního ovoce. Slaví se také darování Tóry na hoře Sinaj, a protože Tóra je přirovnávána k mateřskému mléku, ze kterého pramení moudrost, je zvykem jíst mléčná jídla, tvarohové koláče, palačinky s tvarohem a podobně.

Slavnost Šavuot je přístupná široké veřejnosti, vstupné je dobrovolné.

Těšíme se na vás!