Oslava Purimu v Čáslavi ve stylu skvělého klezmeru

14.03.2022

Pojďte s námi 25. března od 18 hodin i v těchto náročných časech oslavit Purim, nejveselejší židovský svátek. Jedná se o náhradu za neuskutečněný chanukový koncert. A hrát nám bude HaChucpa, jedna z nejlepších klezmer kapel u nás (leták zde).

Purim je svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je zaznamenáno v knize Ester. Purim je stručně řečeno svátkem nespoutaného a upřímného veselí, svátkem posilujícím naději ve vítězství slabých a bezúhonných nad úklady mocných a pyšných.

Přijďte si s námi připomenout silný příběh královny Ester, který je v těchto dnech velmi aktuální.

Všichni jste vítáni. Vstupné je dobrovolné.

Těšíme se s Vámi na viděnou!