Opravená synagoga v Čáslavi se otevřela veřejnosti

10.06.2022

Synagoga v Čáslavi se v pátek 10.6. po téměř roční pauze, spojené s její opravou realizovanou a financovanou Nadačním fondem dr. Dagmar Lieblové, opět otevřela veřejnosti. Komentovaných prohlídek během Noci kostelů se zúčastnilo téměř 200 návštěvníků.

Čáslavská synagoga je významnou kulturní památkou nejen Čáslavi, ale celé České republiky. Řadí se mezi jediné dvě dochované synagogy architekta Wilhelma Stiassnyho na našem území. Proto zde na podzim 2021 zahájil Nadační fond dr. Dagmar Lieblové další etapu opravy synagogy. Díky investičnímu rozpočtu v objemu cca 10 milionů Kč bude moci být synagoga již brzy využívána jako kulturní a společenské centrum připomínky židovské komunity na Kutnohorsku, které v tomto regionu dosud schází.

Koncem letošního dubna byla dokončena fáze komplexní opravy vnitřních prostor, díky níž se synagoga v Čáslavi poprvé od svého vzniku na začátku 20. století dočkala obnovy interiérů.

"Vážíme si toho, že jste dnes tady, že vám historie židovské komunity na Kutnohorsku není lhostejná. Hlavním cílem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové je totiž připomínat židovské osobnosti Kutnohorska a věnovat se připomínce obětí a nápravě křivd holocaustu," uvedl v úvodním projevu k návštěvníkům Martin Liebl, předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové a filantrop, z větší části financující opravu synagogy. Ten společně s Markem Lauermannem, ředitelem a členem správní rady téhož fondu, vedl první z komentovaných prohlídek, které probíhaly od 18. hodiny každých 15 minut až do 22. hodiny.

Všichni příchozí byli seznámení jak s historií budovy a jejím architektonickým pojetím ve stylu maurské secese, tak i s průběhem právě dokončených oprav. Dozvěděli se, že zásadní proměny doznala podlaha v hlavním (tzv. mužském) sále. Aby byl prostor synagogy připraven na celoroční užívání, byla v celém sále instalována vytápěná podlaha, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. V prvním patře vznikají administrativní prostory a bude zde umístěna pravidelná výstava o dějinách židovské komunity na Kutnohorsku. Kromě toho proběhlo napojení synagogy na sítě technické infrastruktury. V rámci celé budovy byla rozvedena nová elektroinstalace, kamerový systém a zabezpečení a v předsálí hlavního sálu byla položena nová dlažba. V přízemí bylo vybudováno sociální zařízení, které výrazně zvyšuje komfort a umožňuje vytvořit zázemí pro konání akcí s větším počtem návštěvníků (koncerty, přednášky či další společenské akce).


V dalších fázích oprav, které budou na současnou etapu navazovat, pak přijdou na řadu restaurátorské práce, týkající se zejména kazetového stropu v hlavním sálu a vstupních dveří do synagogy. Obnovena bude fasáda budovy, dojde rovněž k úpravě a kultivaci okolí synagogy, vytvoření relaxační zóny v zadní části zahrady a otevření důstojného prostranství před synagogou.


Otevření synagogy v Čáslavi a celý průvodcovský program, který Nadační fond nabízí, jsou pokračováním již několikaletého úsilí o dokončení opravy synagogy. "Chtěli bychom zde vybudovat kulturní centrum připomínky historie židovské komunity na Kutnohorsku. Naše činnost tak navazuje na práci dr. Dagmar Lieblové, která podobným aktivitám věnovala celý svůj život," dodává Marek Lauermann.

V prostorách synagogy je umístěna výstava Dějiny Židů v Čáslavi, která na dvanácti panelech popisuje historii a osudy místní židovské komunity a také příběh samotné synagogy, jedinečné stavby maurské secese od Wilhelma Stiassnyho, architekta evropského významu. Kromě samotného architekta představuje výstava významné osobnosti, které z místní židovské komunity pocházely, a nebo k ní měly úzkou vazbu. Po znovuotevření bude synagoga opět sloužit veřejnosti, budou zde výstavy, semináře, komentované prohlídky i koncerty.

Hlavní letošní sezona potrvá od 1. července až do konce srpna a během ní bude synagoga otevřena pro veřejnost vždy od středy do neděle od 10 do 16 hodin. Synagoga v Čáslavi bude mimo jiné zpřístupněna také 9. srpna při příležitosti Dne židovských památek a 17. a 18. září během Dnů evropského kulturního dědictví.

Fotografie: Klára Lieblová, https://photos.app.goo.gl/Dpaq92UXZ8XXZccj9

Kontakt: Lenka Lieblová, info@nfdl.cz