Ohlédnutí se u příležitosti Roš hašana

20.09.2020

Nový rok židovského kalendáře je spojen s několika významnými biblickými událostmi, které určují jeho charakter. Tento den se narodil praotec Abrahám a později jeho vnuk Jákob. Nový rok byl dnem, kdy byly v průběhu dějin vyslyšeny do té doby bezdětné ženy, Sára, Ráchel a Chána. Ráchelin prvorozený syn Josef, uvězněný v egyptském žaláři, byl právě v tento den osvobozen a předstoupil před faraóna. Na roš hašana se vymanili Židé z otrocké práce v Egyptě, což byl první krok k celkovému osvobození. Po návratu z babylonského vyhnanství došlo na roš hašana na chrámové hoře k velkému shromáždění lidí, kteří zahájili stavbu nového chrámu.

Ač to Tóra nikde výslovně neuvádí, tradice považuje tento den za datum stvoření člověka, což můžeme chápat jako vrchol sedmidenního tvůrčího procesu. Proto je roš hašana dobou výročního účtování všeho stvořeného, dnem soudu. Člověk, stejně jako ostatní stvoření, předkládá jakousi "roční výroční zprávu", ve které se zamýšlí nad uplynulým rokem.

Proto je tento den i pro nás symbolickým důvodem k zamyšlení nad tím, jak se nám podařilo skrze aktivity Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové naplnit cíle, které jsme si sami dali, stejně jako očekávání, která byla v nás vkládána v souvislosti s celoročním projektem, symbolicky nazvaným Rok židovské kultury na Kutnohorsku. A pohled zpět je poměrně radostný.

Nejprve jsme se soustředili na aktivity spojené s připomínkou obětí holocaustu z Kutné Hory, když jsme nejprve v lednu iniciovali akci čištění Stolpersteine u připomínky Mezinárodního dne holocaustu, která měla ohlas jak u veřejnosti, tak u místních politiků, včetně představitelů vedení města.

V květnu jsme si on-line akcí Svět čte příběh Dagmar Lieblové veřejným čtením připomněli život této úžasné ženy, k jejímuž odkazu se náš fond hrdě hlásí a navazuje na něj. Záštitu nad akcí převzali J. E. Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael, J. E. pan Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo a starosta Kutné Hory pan Josef Viktora.

V červnu jsme zorganizovali jedinečný koncert na připomínku kutnohorských obětí holocaustu, který byl složen mj. z děl terezínských autorů Hanse Krásy a Gideona Kleina v podání komorního tělesa Fama Quartet. Navzdory koronavirové pandemii koncert navštívilo několik desítek diváků a úvodní slovo přednesli pan Martin Liebl, předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, J. E. pan Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo a starosta Kutné Hory pan Josef Viktora.

Uvedli jsme také představení LARPové hry Jude raus. Sešlo se na něm 10 "herců", především mladší generace, kteří pod vedením autorky larpu Venduly Borůvkové ve sklepních prostorách Pivovaru Sedlec u Kutné Hory sehráli dramatické představení doslova sami pro sebe. Akce zanechala ve všech účastnících silný emotivní zážitek.

Larp Jude raus i koncert k připomínce obětí holokaustu se záměrně uskutečnily téměř na den přesně smutného výročí, kdy byla 12. 6. 1942 většina kutnohorských Židů transportem AAk deportována do koncentračního tábora v Trawnikách, odkud se už nikdy nevrátili.

Už druhým rokem jsme letos veřejnosti během letních měsíců zpřístupnili synagogu v Čáslavi, tuto jedinečnou stavbu ve stylu maurské secese od světoznámého architekta Wilhelma Stiassnyho. Zajistili jsme průvodcovskou službu, která návštěvníkům nabízela komentované prohlídky panelové výstavy Dějiny Židů na Kutnohorsku. Průvodci se stali především aktivní studenti středních škol Kutné Hory, Prahy a Brna. Synagoga byla zapojena do několika mezinárodních akcí, mj. Evropských dnů židovské kultury (5.-6. září) a Dnů evropského kulturního dědictví (12.-13. září). Celkem v letošní sezóně navštívilo synagogu v Čáslavi 475 návštěvníků.

V Čáslavi jsme také zahájili tradici pokládání Stolpersteine, tedy kamenů zmizelých na památku židovských spoluobčanů, kteří se stali oběťmi holocaustu. U příležitosti již zmíněných Evropských dnů židovské kultury bylo 6. září odhaleno 7 kamenů na památku rodiny Eisnerových. Na realizaci záměru instalace kamenů právě na památku této rodiny nás přivedl rozhovor s paní Šenkapounovou, jejíž tatínek se jako dítě kamarádil s Milošem Eisnerem, který byl v roce 1942 z Čáslavi odvlečen do koncentračního tábora a společně s celou rodinou zavražděn. Odhalení kamenů se zúčastnili dr. Málek, starosta města Čáslavi, František Banyai, předseda Židovské obce Praha a Martin Liebl, předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové.

V letošním roce jsme také začali veřejnosti nabízet komentované prohlídky po stopách a památkách židovské komunity na Kutnohorsku. V letních měsících se uskutečnilo 10 těchto prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 50 návštěvníků z řad místních obyvatel i turistů.

Na zbývající část podzimu chystáme ještě několik vzpomínkových akcí k osobnostem pocházejícím z židovské komunity na Kutnohorsku - například máme ve spolupráci s Klubem vojenské historie KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF připravený pořad o letci Ivo Engländerovi, příslušníkovi legendární 311. perutě RAF, doplněný putovní výstavou, či přednášku (možná i s ochutnávkou piva) o Karlu Roubíčkovi, legendárním sládkovi jihoamerického pivovaru Empressas Polar, kterou přednese jeho prasynovec Ondřej Vávra.

Jak je napsáno v úvodu, je toto období vhodné k ohlédnutí se zpátky a zamyšlení nad tím, co se nám povedlo, co jsme mohli udělat jinak a co bychom chtěli dělat do budoucna. A přestože připomínka židovské komunity na Kutnohorsku je nikdy nekončícím příběhem, tak možná právě proto se o něj s vámi, návštěvníky našich akcí a našimi podporovateli, chceme i do budoucna s takovou chutí dělit. 

Arthur Szyk (1894-1951). The Holiday Series, Rosh Hashanah (1948)
Arthur Szyk (1894-1951). The Holiday Series, Rosh Hashanah (1948)