Nové Stolpersteine v Čáslavi položí v červenci Günter Demnig

06.07.2022

Dne 14. července 2022 od 14 hodin bude v Čáslavi v ulici Jana Karafiáta položeno dalších 9 Stolpersteine na památku obětí holocaustu.

Společným úsilím Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové a Města Čáslav se tak jejich počet rozšíří na celkem 23 kamenů. Letošní kameny budou v Čáslavi věnovány Bedřišce Beranové (Jana Karafiáta 178), Brunovi, Marii a Rose Körnerovým, Františku a Bedřišce Lustigovým, Idě Weilové a Žofii Příhonské (Jana Karafiáta 174) a Kornelii Sternové (Jana Karafiáta 175).

Výjimečná je letošní akce ze dvou důvodů. Jednak tím, že kameny bude ukládat přímo jejich autor, světoznámý německý sochař Günter Demnig. A také tím, že se slavnostního položení kamenů zúčastní pravnučka a praneteře paní Žofie Příhonské.

S myšlenkou uctít oběti holokaustu položením pamětního kamene před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposled bydlel před deportací do koncentračního tábora, přišel Günter Demnig v letech 1993/94. Jeho původním záměrem bylo položit 6 milionů kamenů na památku všech obětí. V roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, potom v Berlíně a dalších německých městech. Nyní je v Evropě umístěno přes 80 tisíc těchto drobných památek. Nápis na každé tabulce je vyražen ručně.

Stolpersteine se nazývají také Kameny zmizelých, nebo pamětní kameny. Přesný překlad je obtížný, stolpern je německy zakopnout. Slovo Stolpersteine tak v němčině znamená kameny, o které se zakopává nebo má zakopnout. Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá, a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Stolpersteine, betonové kostky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s nápisem na horní mosazné desce, tak vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili se ke jménu oběti, které je zapsané na kostce.

Je potěšující, že se z ukládání Kamenů zmizelých podařilo v Čáslavi vytvořit každoroční tradici. Těší nás zájem čáslavské veřejnosti o osud židovských spoluobčanů, kteří byli zavražděni během holocaustu. Právě pozornost, kterou Nadační fond dr. Dagmar Lieblové, čáslavští občané a vedení města Čáslav věnují tomuto tématu, je příslibem pro to, aby za pár let mohly mít uloženy pamětní kameny všechny oběti holocaustu z Čáslavi.