Koncert na památku obětí holocaustu

19.05.2023

Nadační fond dr. Dagmar Lieblové pořádá 11. června 2023 od 17,30 hodin v rekonstruované synagoze v Čáslavi koncert k připomínce obětí holocaustu z Kutnohorska. Vystupujícím bude komorní soubor NeoKlasik orchestr, který se specializuje na neoklasicismus a další moderní skladby 20. - 21. století. Zaměřuje se také na programy připomínající významné historické události a zúčastnil se několika významných festivalů (Haydnovské hudební slavnosti, Smetanovské dny, Dny soudobé hudby). V roce 2021 vystoupil na pietním aktu In memoriam Babí Jar k 80. výročí masakru Židů v rokli Babí Jar.

Tento koncert není jen připomínkou smutného 81. výročí deportace více než 200 židovských spoluobčanů z Kutnohorska do Terezína a dalších koncentračních táborů. Je také symbolickým vzdáním úcty všem obětem holocaustu, neboť právě tímto koncertem zahajujeme zpřístupnění Synagogy v Čáslavi veřejnosti po dokončení další fáze rekonstrukce. Ta se aktuálně týkala především restaurátorských prací na kazetovém stropě. Mezi pozvanými jsou zástupci ŽO Praha, velvyslanectví SRN a Izraele a další představitelé veřejného a společenského života.

Záštitu nad tímto koncertem převzali velvyslanec Spolkové republiky Německo pan Andreas Künne, hejtmanka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Pecková a místostarostka Města Čáslav paní Mgr. Renata Vaculíková.

Koncert je přístupný veřejnosti. 

Kapacita míst je omezena. 

Vstupné je dobrovolné.

Akce se koná v rámci projektu Rok se židovskou kulturou 2023 díky podpoře Města Kutná Hora, Města Čáslav a Středočeského kraje.

Další informace k akci získáte na adrese info@nfdl.cz a na www.nfdl.cz/blog.