Hugo Traub - známý i neznámý

01.12.2021

Život čáslavského rodáka PhDr. Hugo Trauba (1879-1942) je příběhem předního moravského historika, skvělého řečníka, znamenitého učitele a pilného badatele nových českých dějin, který významnou měrou formoval přístup k výuce dějepisu v českých zemích v první třetině 20. století. Vyučoval na České vysoké škole technické v Brně (předchůdkyně dnešního VUT) a na Středoevropském ústavu. Mezi jeho přátele patřili významní brněnští průmyslníci a velkoobchodníci Hans Tugendhat a rodina Löw-Beerů. Byl jednatelem Matice moravské a redaktorem Časopisu Moravského zemského muzea. Od roku 1928 byl členem Sokola Brno I. Jeho publikace věnované novým českým dějinám po r. 1848 čítají téměř dvacet titulů. Pro svůj židovský původ byl v březnu 1942 deportován do Terezína a nejpozději na podzim 1942 byl zavražděn v některém z koncentračních táborů ve východním Polsku.

O Hugo Traubovi bude přednášet historik a archeolog Mgr. Filip Velímský, Ph.D., pracovník Archeologického ústavu AV ČR, starosta Muzejního a vlastivědného spolku "Včela Čáslavská" a radní Města Čáslav.

Neděle 5.12. 2021 od 15 hodin on-line na FB profilu NFDL