Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

28.01.2020

27. ledna si studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře připomněli výročí Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Studenti třídy E2B doplnili prostor, kde na podzim vysadili žluté krokusy, o pamětní tabulku, která bude připomínat, že květy na jaře uctí dětské oběti válek. Jitka Šimková se zúčastnila pietního shromáždění u bývalé synagogy, kde představitelé města spolu s dalšími občany uctili památku obětí 2. světové války položením květin k památníku.

28. ledna se zástupci studentů naší školy ze tříd IT1, IT2 a E2B připojili k vyhlášené aktivitě Nadačního fondu Dagmar Lieblové a vyčistili od nánosu nečistot kameny zmizelých, připomínající Židy z Kutné Hory, kteří se z koncentračních táborů domů nevrátili, protože byli zavražděni.

Zveřejňujeme poděkování dr. Marka Lauermanna všem, kdo se aktivně zapojili do připomínky 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi:

Vážené dámy a pánové,

Chtěl bych vám jménem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové poděkovat za to, že jste přišli uctít památku Židů a dalších menšin, které se stali oběťmi rasové nenávisti. Nenávisti, která nevyrostla z ničeho, ale byla plodem stále větší netečnosti veřejnosti vůči utrpení těch, kteří byli nedávno jejich sousedy, spolužáky, spolupracovníky. Najednou z nich byly osoby druhé, třetí kategorie a bylo vyžadováno, aby bylo normou, že s takovými lidmi je neslušné a dokonce trestné se bavit. Ano, slušnost se stala hrdinstvím.

Mnozí se ptají, zda-li má ještě dnes, 75 let od konce druhé světové války, smysl si tuto temnou stránku lidské historie připomínat. A nejlepší odpovědí na tyto pochybnosti je to, že jste přišli a ukázali, že nejste neteční a že věříte, že společnost, která zapomene na svou historii, je odsouzena k tomu, aby si ji zopakovala.

Pro nás, potomky těch, kteří nepřežili hrůzy holocaustu, je vaše přítomnost zde na této akci potěšující zejména ve světle rostoucích projevů antisemitismu. Je na každém z nás, aby udržoval připomínku obětí v živé paměti. Byť by to byla jen chvilka, tak přesně z takových chvilek vzniká stopa paměti, díky níž nebudou jména našich židovských spoluobčanů, ale i dalších obětí rasové nenávisti, nikdy zapomenuta.

Vážíme si vašeho času a úsilí také proto, že tím pomáháte naplnit odkaz dr. Dagmar Lieblové, jejíž jméno nese náš Nadační fond.

Ještě jednou vám děkuji.

Za Nadační fond dr. Dagmar Lieblové

Marek Lauermann


Zdroj: https://www.voskh.cz