Děkujeme za účast při čištění kutnohorských Stolpersteine

28.01.2021

Dne 27. ledna pořádal Nadační fond dr. Dagmar Lieblové akci Čistíme kutnohorské Stolpersteine, kterou se už podruhé a stejně jako vloni přihlásil k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá právě na tento den. 27. ledna 1945 osvobodila vojska Rudé armády koncentrační tábor Osvětim.

Jak v úvodním slově k zahájení akce zdůraznil Martin Liebl, předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové: „V koncentračním táboře Osvětim našlo smrt přes milion osob a tímto dnem se snažíme i po 76 letech připomínat osudy lidí, kteří zahynuli nejenom v Osvětimi, ale i v dalších koncentračních táborech během druhé světové války. Akce Čistíme kutnohorské Stolpersteine 2021 dokazuje, že i v dnešní obtížné době je možné zorganizovat důstojnou připomínku obětí holocaustu."

V Kutné Hoře bylo díky společnému úsilí dr. Sevic Müller a Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové v letech 2016 - 2019 ve čtyřech etapách instalováno 91 Stolpersteine, tedy kamenů zmizelých, na památku židovských spoluobčanů, kteří se stali oběťmi holocaustu.

Vrchní část kamene tvoří mosazná destička se základními údaji o člověku, jehož památku má připomínat. Mosaz podléhá znečištění, které způsobuje ztmavnutí, takže kámen přestává plnit svou úlohu.

Cílem akce bylo tedy jednak připomenout veřejnosti smysl, proč jsou v Kutné Hoře Stolpersteine umístěny, ale také dát široké veřejnosti návod k tomu, jak mohou přispět k jejich údržbě a zachování ve stavu, kdy budou důstojnou připomínkou osob, na jejichž památku byly instalovány.

Letošní akce Čistíme kutnohorské Stolpersteine se musela vyrovnat s protipandemickými opatřeními s omezenými možnostmi shromažďování. Proto bylo úvodní slovo předsedy správní rady Martina Liebla vysílán on-line a také komunikace s účastníky probíhala především virtuálně. Každý ze zájemců si mohl vybrat z interaktivního formuláře kameny, které by chtěl vyčistit. Středoškolačka a dobrovolnice NFDL Kristýna Myřátská vytvořila interaktivní mapa kutnohorských Stolpersteine, která účastníkům i dalším zájemcům o tuto problematiku umožňuje lepší orientaci při hledání kamenů. Vytvořili jsme instruktážní video, které ukazuje, jak kameny správně čistit a jak o ně pečovat.

A zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Zúčastnilo se více než 50 osob, kteří představují pestrou škálu obyvatel i návštěvníků Kutné Hory. Byli mezi nimi žáci 2.B základní školy, studenti všech typů středních škol, učitelé, teenageři z Komunitního centra a také několik zastupitelů. Psali nám lidé, se kterými jsme se dosud ani neměli možnost osobně sejít, že by chtěli svou účastí přispět k uctění památky židovských spoluobčanů, kteří tvořili historii města ještě dávno předtím, než se oni narodili.

Akce Čistíme kutnohorské Stolpersteine 2021 tak dokázala, že i v dnešní obtížné době je možné zorganizovat důstojnou připomínku obětí holocaustu. A že tato připomínka velké části obyvatel Kutné Hory není lhostejná. Jak zmínil ve své úvodní řeči Martin Liebl: „Za velmi cenné pokládám i to, že se na naši akci přihlásili lidé různého věku, že se podařilo oslovit všechny generace a věřím, že aktivity v této oblasti budeme i nadále rozvíjet. Osvěta a znalost historie je jediná cesta k tomu, aby se hrůzy, které si dnes připomínáme, již neopakovaly. Každý vyčištěný kámen je pro nás znamením toho, že to, co děláme, má smysl."

Pod úspěchem akce se také podepsala skvělá spolupráce s Osadním výborem Kutná Hora Vnitřní Město, jehož předsedkyně Jana Buřičová má velkou zásluhu na logistickém pokrytí celé akce. A v neposlední řadě patří velké poděkování květinářství Loukales, ve kterém paní Růženka s milým úsměvem po celý den neúnavně předávala zájemcům o účast na akci mapky, čistící prostředky i květiny. Z čistění Stolpersteine vznikla i zajímavá reportáž Českého rozhlasu.

Jitka Šimková se zúčastnila v podvečer za Nadační fond pietního shromáždění u bývalé synagogy, při kterém vedení města Kutná Hora položením květin k památníku obětem holocaustu uctilo jejich památku.

Letošní druhý ročník akce Čistíme kutnohorské Stolpersteine položil základy tradice, která zde již určitě zůstane. Jsme rádi, že se nám také díky ní daří naplňovat odkaz a pokračovat v úsilí dr. Lieblové o připomínku obětí holocaustu.