Další Stolpersteine v Čáslavi

22.10.2023

Ve středu 25. října 2023 bude v 16.30 díky společnému úsilí NfDL a Města Čáslav v ulicích Masarykova a Husova odhaleno dalších 7 Stolpersteine, takzvaných Kamenů zmizelých, na památku obětí holocaustu z Čáslavi. Autorem kamenů je světoznámý německý sochař Günter Demnig. Nové kameny na památku rodiny Reitmannových budou instalovány v Husově ulici č.p. 474 a na památku rodiny Lustigových na ulici Masarykova č.p. 276.

Nově umístěné Stolpersteine doplní téměř 40 dalších, které jsou již od roku 2020 v Čáslavi pokládány na místa, kde žily nebo byly naposled hlášeny židovské oběti holocaustu. O kameny zmizelých je možné se jednoduše starat a čistit je - náš nadační fond organizuje například akci Čistíme Stolpersteine na Kutnohorsku. Tu pořádáme pravidelně na mezinárodní Den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna.