Čáslavská synagoga se znovu otevírá všem návštěvníkům

23.06.2020

Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NFDL) letos opět zpřístupní synagogu v Čáslavi. Veřejnost si tak již druhým rokem bude moci prohlédnout jedinečnou stavbu maurské secese architekta Wilhelma Stiassniho postavenou koncem 19. století. Prohlídky budou zahájeny již v pátek 3. července 2020. Slavnostní zahájení proběhne v neděli 5. července 2020 ve 14 hodin.


Prohlídky budou možné pouze v návštěvní dny, jejichž počet bude ale letos navýšen na 20 dnů. Návštěvní doba zůstává stejná, a to od 9,30 do 16,00. Na místě budou vždy přítomni průvodci. "Pro sezónu 2020 jsme proškolili 5 průvodců z řad nadšených středoškoláků z Kutné Hory, Prahy a Brna. Tým průvodců doplňují členka správní rady NFDL, Jitka Šimková a ředitel NFDL, Marek Lauermann. Návštěvníci si mohou v doprovodu jednoho z těchto průvodců prohlédnout interiér synagogy a také výstavu Dějiny Židů v Čáslavi, kterou jsme uvedli v minulém roce a v průběhu léta byla doplněna o další čtyři výstavní panely." říká Martin Liebl, zakladatel a předseda správní rady NFDL.

Kromě prohlídek synagogy v Čáslavi si mohou návštěvníci předem domluvit také komentovanou prohlídku Kutné Hory doslova po stopách kutnohorských Židů. Cílem je seznámit zájemce (návštěvníky Kutné Hory i místní obyvatele) s místy, která jsou spojená s kutnohorskou židovskou komunitou během cca hodiny a půl. Termíny prohlídek synagogy i komentovaných prohlídek Kutné Hory jsou dostupné na webových stránkách Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové a facebookových stránkách synagogy v Čáslavi.

Vstupné je dobrovolné, návštěvníci mohou libovolný obnos vhodit do speciální nádoby, která je umístěna v prostorách synagogy. Od letošního roku také mohou využít nově zřízené veřejné sbírky a přispět tak na rekonstrukci synagogy, která bude zahájena letos na podzim. Letáky s potřebnými informacemi budou dostupné v synagoze a na webu NFDL.

"Rád bych návštěvníky pozval na slavnostní zahájení sezóny 2020 v synagoze v Čáslavi, které proběhne v neděli 5. července ve 14 hodin. Také bych chtěl upozornit na řadu zajímavých akcí, ke kterým jsme se letos rozhodli opět připojit. Bude to například Den Židovských památek, který se koná 9. srpna. Cílem akce je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog a hřbitovů v regionech po celé České republice. V loňském roce jsme měli během tohoto dne v synagoze přes 200 návštěvníků. Dále Dny evropského kulturního dědictví ve dnech 12. a 13. září. Zde je kladen důraz na posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. I tato akce měla v loňském roce velký ohlas a synagogu navštívilo přes 150 návštěvníků." dodává Liebl.

V synagoze bude opět k vidění výstava Dějiny Židů v Čáslavi. Výstava návštěvníkům na 12 panelech přibližuje historii a osudy místní židovské komunity a také příběh samotné synagogy. Zároveň výstava představuje významné osobnosti, které z místní židovské komunity pocházely nebo k ní měly úzkou vazbu.

Akce v synagoze v Čáslavi a v Kutné Hoře pořádá Nadační fond dr. Dagmar Lieblové v rámci Roku židovské kultury na Kutnohorsku za podpory Města Kutná Hora, Středočeského kraje a Nadace Židovské obce Praha. Plakát je ke stažení zde.